พฤศจิกายน 28, 2023
พาราควอตในน้ำตาลทราย

น้ำตาลทราย เครื่องปรุงที่ให้รสหวานคู่ครัวไทยมานานทั้งอาหารคาวหวานต้องปรุงรสด้วยน้ำตาลไม่มากก็น้อย น้ำตาลทรายผลิตมาจากอ้อย ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรนิยมใช้สารพาราควอต ที่มีชื่อทางการค้าว่า “กรัมม็อกโซน”

พาราควอตในน้ำตาลทราย

อาหาร กำจัดวัชพืชในไร่อ้อย หากเกษตรกรใช้ในปริมาณมากๆ อาจทำให้สารพาราควอตตกค้างในอ้อย และอาจตกค้างอยู่ในน้ำตาลด้วยได้ รวมทั้งตกค้างในสิ่งแวดล้อม ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า พาราควอตเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง หากได้รับเข้าสู่ร่างกายทางปากจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน เกิดแผลในหลอดลมและระบบทางเดินอาหาร ที่สำคัญเป็นสารก่อมะเร็ง พาราควอตยังเข้าสู่ร่างกายเกษตรกรที่ใช้จากการสัมผัสผิวหนังและสูดดม พาราควอตเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม กว่า 50 ประเทศทั่วโลก จึงสั่งห้ามใช้สารชนิดนี้รวมถึงประเทศไทยของเราที่แบนการใช้พาราควอตมาตั้งแต่ปี 2564 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค เกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม
วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างน้ำตาลทรายแบ่งขายจำนวน 4 ตัวอย่าง และอีกหนึ่งยี่ห้อ ข่าวอาหาร ที่วางขายตามร้านค้าและตลาดในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์สารพาราควอตตกค้าง ผลปรากฏว่า น้ำตาลทรายทั้ง 5 ตัวอย่าง ไม่พบพาราควอตปนเปื้อนเลย วันนี้เติมความหวานในอาหารกันได้อย่างสบายใจ