เมษายน 21, 2024
เศรษฐศาสตร์01101

คิดถึง ทฤษฎี พัฒนาชาติ 4 ปัจจัย ไปสู่ความสำเร็จ

เศรษฐศาสตร์01101

เศรษฐศาสตร์ เพื่อนฝูงนักเศรษฐศาสตร์ของผมคนหนึ่งเคยเขียนสูตรความสำเร็จในการพัฒนาประเทศส่งมาให้ผมเมื่อหลายๆปีก่อนโน้น เศรษฐศาสตร์ แต่ช่วงนั้นจะด้วยอะไรไม่ทราบผมไม่ได้นำลง

แต่ผมก็ยังพอจำได้แม่นยำว่า เศรษฐศาสตร์ สูตรการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความสำเร็จของเพื่อนมีลักษณะคล้ายๆกับสูตร “ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP)” ที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับ

ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ ผลิตภัณฑ์รวมฯ = การบริโภคประชาชน + การลงทุนภาคเอกชน + การใช้จ่ายรัฐบาล + (รายได้ส่งออก – รายจ่ายนำเข้า) หรือ Y = C + I + G + (X-M) นั่นเอง

ซึ่งในสูตรเกี่ยวกับความสำเร็จของการพัฒนาที่เพื่อนผมส่งมาให้ เศรษฐศาสตร์ ก็ล้อๆสูตรนี้นั่นแหละ สรุปออกมาได้ว่า

เศรษฐศาสตร์ ความสำเร็จการพัฒนา = ภาคการเมือง + ภาคราชการประจำ + ภาคเอกชน และ + ภาคประชาชน